Vogelatlas Nederland

Geoorde Fuut


Latijnse naam

Podiceps nigricollis

Engelse naam

Black-necked Grebe

 

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data