Vogelatlas Nederland

Noordse Nachtegaal


Latijnse naam

Luscinia luscinia

Engelse naam

Thrush Nightingale

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde