Vogelatlas Nederland

Heggenmus


Latijnse naam

Prunella modularis

Engelse naam

Dunnock

 

Terug naar alle kaarten

Winter voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van kilometerhoktellingen