Vogelatlas Nederland

Waterpieper


Latijnse naam

Anthus spinoletta

Engelse naam

Water Pipit

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal