Vogelatlas Nederland

Huiszwaluw


Latijnse naam

Delichon urbicum

Engelse naam

Common House Martin

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

aanwezigheid kolonie
berekening

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening